Databasen innehåller en Namn/föreningsbas och en Gren/klassbas.
I namn- och föreningsbasen läggs en databas med namn och föreningar upp. Detta underlättar väsentligt vid inregistrering av tävlingsdeltagare.
Databasen uppdateras automatiskt med de namn som man registrerar in inför en tävling. Man behöver emellertid klicka på knappen "Uppdatera" då en fullt ut dynamisk uppdatering skulle göra att deltagarregistreringen upplevs seg på datorer med några år på nacken.
Det går också att manuellt ersätta/komplettera/radera en befintlig namn- och föreningsbas. Börja då med att klicka på "Lås upp" så att namn- och föreningskolumnerna blir tillgängliga att skriva i. Det kan vara en fördel att i en separat Excelfil iordningställa kompletteringar. Kopiera sedan in de nya namnen och föreningarna. Använd vanliga Excel-funktioner för att radera och kopiera. Första kolumnen skall innehålla namn och födelseår med strukturen "Anders Andersson -81". Andra kolumnen skall innehålla föreningsnamnet.
Klicka på "Uppdatera" så sorteras namnen i bokstavsordning och eventuella dubbletter rensas bort.
Vid komplettering av existerande databas lägger du till de nya namnen och föreningarna från första lediga rad. Klicka sedan på "Uppdatera".
Gren- och klassbasen täcker in de flesta förekommande grenar och klasser. De grenar och klasser som finns med här är tillgängliga vid grenregistreringen. Ordningen i startlistan och den slutliga resultatlistan styrs av sifferkoderna.
Det går att ändra grenar och klasser i de ljusgröna fälten. En viktig regel för namnsättningen av egna grenar/klasser är att punkt (.) och snedstreck (/ och \) inte får förekomma då gren- och klassbeteckningar används för att automatisk namnsättning av grenfiler.
 
Observera att grenkoderna 31, 32, 33 och 34 är förbestämda till höjd, stav, längd och tresteg. Grenbeteckningen går att ändra men 31 och 32 ger höjd/stavprotokoll medan 33 och 34 ger längd/trestegsprotokoll.
 
Grenkoderna 60-68 är reserverade för stafetter. Dessa grenkoder styr utseendet på utskrifter av protokoll och resultatlistor.