Datorprotokoll

I Windathletics finns möjlighet att skapa grenprotokoll för hopp och kast som fylls i på dator direkt vid grenen. Man får därmed in hopp- och kastserier direkt i resultatlistan. För detta behövs tilläggsfilerna "hojdstav_mall.xls", "langdtresteg_mall.xls" och "kast_mall.xls" i samma mapp som "Windathletics.xlsm".
Vid tävlingar kan man ha datorer vid hopp- och kastgrenar kopplade i nätverk med datorn med "Windathletics.xlsm". Excel 2003 eller senare version krävs på alla datorer.
När grenfilen skapats, i detta fall "P15 HÖJD.xlsx", lottar man först och klickar sedan på knappen "Export". Då skapas ett grenprotokoll för ifyllnad i form av filen "Ny P15 HÖJD.xls". Samtidigt byter knappen funktion till "Import".
Observera att filerna för grendatorerna alltid skapas i Excel 2003-format för kompatibilitet bakåt.

 
Filen "Ny P15 HÖJD.xls" ser ut så här. Filen kopieras till den dator i nätverket som finns vid höjdhoppet. Man bör alltid ha grenfilerna liggande lokalt på grendatorerna för att inte låsa datorn med "Windathletics.xlsm" som ett slags server. Ett traditionellt protokoll på papper bör även föras som säkerhetskopia och för grenledares underskrift.
Grensekreteraren öppnar filen "Ny P15 HÖJD.xls". och fyller i protokollet med hjälp av knappar. Använd alltid knapparna "Avstått", "Ogiltigt" eller "Godkänd". Det går inte att skriva x eller o direkt i rutorna. Klicka på knappen "Radera" om det blivit fel. Observera att protokollet är ett Excelblad med tre kolumner för varje höjd!
Man börjar lämpligen med att skriva in höjningsschemat på raden överst där det initialt står 100 104 108 osv. För att få positionerna rätt i resultatlistan bör man för höjder under 100 lägga in ett mellanslag efter de två siffrorna som anger hopphöjden.
Klicka på knappen "Auto-plac" så läggs uppdaterade placeringssiffror in mellan startnummer och namn. När grenen är klar klickar man på "Avsluta gren". Den klara grenfilen sparas då som "Klar P15 HÖJD.xls" och stängs.

 
I datorn med WindAthletics.xls öppnar man nu grenfilen "P15 HÖJD.xlsx", och klickar på knappen "Import". I dialogrutan letar man upp filen "Klar P15 HÖJD.xls" på datorn vid höjdhoppet och öppnar den.
Då hämtas grenens resultat och hoppserier in enligt bilden nedan. Sedan kan man fortsätta med "Grenutskrift" och "Till resultatlista" på vanligt sätt.

 
För längd och tresteg ser protokollfilen ut som på de två bilderna nedan. Bilderna överlappar varandra på bredden. Man fyller i resultat med enbart siffror utan skiljetecken mellan m och cm. Klicka på knappen "Auto" så läggs uppdaterade placeringssiffror in mellan startnummer och namn.
Använd alltid knapparna "Avstått" och "Ogiltigt" för att markera - och x. Enbart siffror får skrivas i rutorna. Klicka på knappen "Radera" om det blivit fel. Knappen "Sortera" ger exakta placeringar även för de som har samma bästaresultat.

 
Efter att alla gjort tre försök klickar man på knappen "Till final" (om fler än åtta deltagit). Då gråmarkeras rutorna 4-6 för de som inte får fortsätta.
Plats finns också för vinduppgifter. Ange alltid + eller - och vind med en decimal. Om vindmätaren visar två decimaler ska avrundning alltid ske uppåt. Hundradelarna för man in enbart på pappersprotokollet. Om vindmätning inte skett måste man klicka på "Rensa" innan man klickar på "Avsluta gren".
Avsluta grenen på samma sätt som beskrivits ovan vid P15 HÖJD-exemplet. Nedan visas resultaten importerade till grenfilen.

 
Alla kastgrenar behandlas på samma sätt som längd/tresteg (bortsett från vindmätning).