Ange standardkatalog

Klicka på knappen "Ange standardkatalog" om du vill ändra defaultkatalogen till något annat än C:\ARENA.

Skriv ditt katalogval i dialogrutan och klicka på OK.


 Ange målkamerasystem

Klicka på knappen "Målkamerasystem" för att välja mellan Omega, Alge-Timing eller FinishLynx.

Skriv ditt katalogval i dialogrutan och klicka på OK.


 Grafiktavlor

I samarbete med IC Control har ett system med grafiktavlor direkt kopplade till Windathletics' grendatorer utvecklats. Innan man väljer "IC Control" i dialogrutan behöver man göra en särskild installation på grendatorerna. Dessutom finns modifierade tilläggsfiler: "grafik_hojdstav_mall.xls", "grafik_langdtresteg_mall.xls" och "grafik_kast_mall.xls"


 Avsluta      Rensa för ny tävling

Klicka på knappen "Avsluta" när du vill spara ändringar och stänga programmet.
Knappen "Rensa för ny tävling" används för att rensa bort alla inregistrerade grenar och anmälningar. Startlistan och resultatlistan rensas också.