Skapa/visa klubblista

Knappen "Skapa klubblista" skapar en lista där deltagarna sorterats på föreningar. För varje deltagare anges också vilka grenar deltagaren är anmäld i.
Knappen "Visa klubblista" tar fram listan. Det går inte att göra ändringar här. Om man använder föreningskuvert med nummerlappar kan denna lista skrivas ut, klippas isär föreningsvis och fästas på kuverten.
Om man vid registrering av grenar infört anmälningsavgiften för varje gren kan man här få summabelopp per förening. Klicka på knappen "Anm-avgifter".
Det finns också möjlighet att få ut en enkel fakturastomme genom att skriva in eget kontonummer i avsedd ruta längst till höger (syns inte på bilden ovan) och klicka på knappen "Faktura".
Då skapas filen Faktura.xlsx. I filen kan du ändra beloppen för "Tillägg efteranmälan" och "Avgår betalt" så att slutsumman blir korrekt. Filen "Faktura.xlsx" är en normal Excelfil öppen för redigering.