Manual för utskrift
 
Hem
 
Aktualisera databasen
 
Registrera grenar
 
Registrera anmälningar
 
Skapa/visa startlista
 
Skapa/visa klubblista
 
Löpning, skilda banor
 
Löpning, gemensam bana
 
Speciellt om semifinaler och A-B-C-finaler
 
Stafetter (nytt i version 2014)
 
Hopp och kast
 
Resultatlistan
 
Datorprotokoll hopp/kast
 
Direktimport av tider
 
Föreningspoäng
 
Speakerstöd
 
Tips och tricks
 
Standardkatalog, målkamerasystem etc.