Beräkning av föreningspoäng

För beräkning av föreningspoäng finns tre varianter: 3-2-1, 6-5-4-3-2-1 och 7-5-4-3-2-1. Klicka först på "Visa resultatlista". Där används knappen "Poäng" för att lägga in poäng på en gren i taget. Till höger om knappen anger man vilken poängberäkningsvariant man vill ha: 3, 6 eller 7.
Markera grenrubriken för varje final (det fungerar inte på försöksheaten) och klicka på knappen "Poäng". Poängen visas till höger om resultaten.

 
Om man försöker poängberäkna en gren ytterligare en gång kommer följande meddelande...

 
...och om man försöker poängberäkna ett försöksheat visas detta:

 
För att visa och eventuellt skriva ut poängställningen klickar man på knappen "Visa föreningspoäng" på huvudmenyn. Då visas en föreningslista och hittills uppnådda poäng. Dessutom visas vilka grenar som är poängberäknade. Använd Excels vanliga utskriftsfunktion för utskrift.

Ändra i eller göra om beräkningen av föreningspoäng under tävlingens gång
Det kan hända att poängberäkningen blivit fel genom att t.ex. ett föreningsnamn stavats fel för någon deltagare och föreningen därmed råkat hamna i dubbel upplaga i poängsammandraget. Wedevågs IF och Vedevågs IF tolkar programmet som två föreningar. Man går då till "Visa föreningspoäng" och rättar det felaktiga. Kolumnerna för förening, poäng och klara grenar är öppna för rättelser. Om ett föreningsnamn raderas så lämna inga tomma rader utan flytta upp med hjälp av vanliga Excelfunktioner som "Klipp ut - Klistra in". Man kan alternativt välja att "Radera allt" och sedan göra om poängberäkningen för alla grenar i resultatlistan.