Här inregistreras tävlingens alla grenar/klasser.
Klicka på knappen "Registrera" så visas en dialogruta.
I dialogrutan markeras klass och gren. Klicka på "Registrera" (eller dubbelklicka på grenen) så införs klass/gren till första lediga rad. I första kolumnen införs automatiskt en grenkod som styr grenens placering i startlistan och slutligen i resultatlistan. Stäng dialogrutan via x-et när du är klar.
Om man registrerar fel så stänger man dialogrutan, markerar den felaktigt registrerade grenen och klickar på "Radera".
Tredje kolumnen är avsedd för manuell ifyllnad av tidsprogram. Vid en endagstävling skriver man lämpligen klockslaget för den aktuella grenen så här: "14.45". Vid en flerdagarstävling kan man skriva så här: "Lörd 14.45".
Nästa kolumn kan användas för anmälningsavgifter. Avgiften förs in för varje gren då det ibland kan förekomma olika belopp för skilda åldersklasser. Om avgifterna införts här kan "Klubblistan" kompletteras med föreningsvisa summabelopp. Dessutom kan en kvittensblankett, lämplig att använda vid efteranmälningar på tävlingsdagen, enkelt skrivas ut med belopp att betala automatiskt angivet.
Tidsprogram och anmälningsavgifter läggs lämpligen till efter att alla grenar inregistrerats.
I de vita fälten uppe till höger skriver du in tävlingsnamn/datum och arrangör. Det som skrivs här kommer med på alla tävlingsprotokoll. Tävlingsnamn och datum överförs också till den slutliga resultatlistan.
 
Längre till höger finns en knapp med röd text "Radera allt" som tar bort alla inregistrerade grenar.
Filnamn på "resultat.html": Här kan man ange prefix för resultatfilen som i exemplet på bilden kommer att heta "oig2011_resultat.html". På samma sätt namnges filen "startlista.html".
Info-text för "resultat.html": Här kan man ange infotext som läggs i början på resultatfilen (under tävlingsnamn och datum).