Resultatlistan

Här samlas resultaten från färdiga grenar. Ordningsföljden mellan grenarna är så som de blivit klara. Klicka på "Infoga rubrik" så hämtas tävlingsnamn och datum in.
I denna lista kan man endast göra mindre ändringar. Exempel på detta är felstavade namn, fel födelseår eller rättelse av resultat. Det går inte att lägga till eller ta bort rader. Större ändringar måste vänta tills filerna i nästa stycke skapats.
Knappen "Skapa resultatfiler" skapar grensorterade listor. En Excelfil, en textfil och en html-fil färdig för publicering på internet. Dessa filer är lämpliga för efterhandsredigering.
Knappen "Poäng" används för beräkning av föreningspoäng. Läs mera under "Föreningspoäng"

 
Filen "resultat.xlsx" innehåller en klass- och grensorterad lista:

 
Filen "resultat.html" ser ut så här i en webbläsare: