Speciellt om semifinaler (och A-B-C-finaler)

Om försöksheaten är fyra eller fler rekommenderas att semifinaler läggs in. Markera de som skall gå vidare till semifinal med texten "Semi" till höger om resultatet. Vid fyra eller fem heat blir semifinalernas antal två, vid sex heat eller flera löps tre semifinaler. Klicka på knappen "Semifinaler". Semifinalerna banlottas i enlighet med regelboken.
Det går också att köra finalheat direkt utan semifinaler. Klicka på knappen "Final direkt" efter att ha markerat finalisterna med texten "Final". Vid löpning på 5, 6, 7 eller 8 banor finns möjlighet att avsluta med A-, B- och C-finaler. Vid exempelvis löpning på 6 banor skapas ett finalheat om man markerat 6 löpare med "final", om man markerat 12 löpare skapas A- och B-finaler och slutligen om 18 löpare markerats skapas dessutom C-final. Det är viktigt att man endast skriver texten "Final". Vill man markera A, B eller C gör man det i kolumnen till höger om "Final". Indelning i A-, B- och C-finaler sker strikt på försöksresultat med de snabbaste i A-heatet.
Skriv ut grenprotokoll för semifinalerna. Så småningom, med placeringar, resultat och vinduppgifter ifyllda, klickar du på "Sortera semifin".
Fortsätt sedan med finalheat på vanligt sätt. Se Löpning på skilda banor