Speakerstöd

I Windathletics kan speakern via nätverk lätt få tillgång till uppdaterad startlista, alla grenfiler under tävlingens gång och uppdaterad resultatlista.
Varje gång man klickar på "skapa startlista " nyskapas/uppdateras filen startlista.html. När något händer i de enskilda grenfilerna skapas/uppdateras en html-fil med grenens namn. När man i "Visa resultatlista" klickar på "Skapa resultatfiler" skapas/uppdateras filen resultat.html.
Om speakern är utrustad med dator i nätverk med sekretariatet och eventuella grendatorer kan denne via webbläsare och grenfiler i html-format följa tävlingen praktiskt taget papperslöst. Via grendatorer ute på fältet kan varje hopp och kast följas i realtid.
OBS! Html-filerna är endast avsedda för speaker m fl. Öppna inte dessa filer via Windathletics!