Stafetter

Stafetter behandlas på samma sätt som andra löpgrenar. Vid inregistrering av deltagare lägger man in alla löpare i laget i samma ruta. Se nedanstående bild. På grund av kolumnbredden syns inte hela laget "Ebba Molinder 00 - Elsa Lindén 00 - Linnea Andersson 00 - Alexandra Schill 00" men informationen finns ändå på plats. I de flesta fall vet man inte laguppställningen förrän strax före tävlingsdags så när anmälan kommer in registrerar man lämpligen temporärt "x-x-x-x".
 
Om stafetter ingår i en individuell tävling har vanligen stafettdeltagarna sina ordinarie nummerlappar. Då Windathletics kräver unikt startnummer för varje deltagare inklusive stafettlagen ger man stafettlagen fiktiva nummer i en särskild serie, t ex 901 och uppåt. För att underlätta den automatiska numreringen i Windathletics, som bygger på att deltagarna är sorterade i klubb/namnordning, kan man inleda stafettlagens föreningsnamn med "_", t ex "_Varbergs GIF". Då blir alla stafettlag samlade när sortering sker i klubb/namnordning.
 
När man öppnar grenen och indelar i heat syns inte alla deltagarnamn i klartext.
 
Men vid utskrift av grenprotokoll är all information om lagdeltagare inlagd på egen rad.
 
När placeringar och resultat införts och sortering gjorts ser det ut så här på bildskärmen ...
 
... medan man i grenutskrift och resultatlista ser namnen på alla lagdeltagarna.