Automatisk inhämtning av tider från Omega, FinishLynx och Algetiming målkamera

Om målkamerans dator är nätverkskopplad med egen dator kan resultat från löpning hämtas in automatiskt. För att Windathletics skall hitta resultaten måste mappen med resultatfilerna i målkameradatorn kopplas till K: enligt nedanstående exempel. I exemplet heter målkameradatorn "Hp8710" och den utdelade mappen "FinishLynx".
Resultatfilerna på Omega Scan'o'Vision har filtillägget ".cl". Filerna på FinishLynx har filtillägget ".lif" och på Algetiming ".txt".

 
När resultat skall inhämtas så markerar man grenrubriken eller någon av rutorna för placering/tid i aktuellt heat. Sedan klickar man på knappen "Resultatimport" och väljer rätt gren i fillistan. Placeringar och tider läggs in automatiskt som i nedanstående exempel. Löparen på bana 8 startade inte. Komplettera med texten "ej start" i resultatkolumnen och "-" som placering.
Observera att man vid löpning på gemensam bana måste skriva in placeringssiffrorna manuellt. Radera också eventuella bansiffror.
Om kontakten med målkameradatorn inte etablerats korrekt visas nedanstående felmeddelande.