Tips och tricks

Omflyttning av löpare
Det händer ibland att man inte är nöjd med den banplacering som programmet ger. Det går i sådana fall att manuellt flytta deltagare mellan banorna. Med fem löpare på sex banor (och sju löpare på åtta banor) lämnas alltid bana ett tom. Om man av någon anledning i stället vill ha bana sex tom markerar man alla löpare (inklusive startnummer och förening) och drar markeringen en rad uppåt. Se nedanstående bild.
En annan variant visas nedan. Man flyttar helt enkelt löparen på bana sex till bana ett. Det går alltså alldeles utmärkt att använda Excels funktioner för att möblera om i heatet (och mellan heaten).
Observera! Den html-fil som skapas när heatindelningen sker uppdateras inte med automatik när man gör manuella omflyttningar enligt ovan. För att uppdatera html-filen gör man så här: Tryck "ALT+F8" på tangentbordet, välj makrot "Html_Gren" och klicka på "Kör".
 

Sammanslagning av olika åldersklasser till ett heat
Det händer ibland att antalet anmälda deltagare i löpgrenar är så få att flera åldersklasser slås samman till ett heat. Det är viktigt att i sådana fall låta programmet behandla varje klass för sig.
Alltså exempelvis en grenfil med namnet "P 19 800 M.xlsx" och en med namnet "P 17 800 M.xlsx". Om man vill skriva ut grenprotokollet med båda klasserna sammanslagna kan man, efter att båda grenfilerna skapats var för sig, öppna båda filerna.
Kopiera förslagsvis P17-deltagarna till P19-filen och gör nödvändiga protokollsutskrifter. Stäng sedan grenfilerna igen utan att spara de ändringar som gjorts i P19-filen.
 

Ändring av antal heat efter att en löpgren påbörjats
Programmet bygger på att man i löpningar använder avprickningslistor som tas ned 60-30 min före grenstart. Heatindelningarna görs sedan man raderat de som inte prickat av sig.
Om man inte använder sig av avprickningslistor utan skriver ut tävlingsprotokollen med alla anmälda deltagare och har upprop vid starten kan det hända att man vill krympa antalet planerade heat på grund av att flera inte svarat vid uppropet. Då uppstår problemet hur man på ett enkelt sätt tar bort heat i programmet utan att behöva göra om grenen från början.
Om man minskar antalet heat från 5, 4 eller 3 till 4, 3 eller 2 flyttar man löpare mellan och inom heaten med tekniken som visats i bilderna ovan och ser till att de sista heaten lämnas tomma på löpare. Man måste också radera grenrubriker (all text) för tomma heat. Rutorna kan dock lämnas kvar, de försvinner automatiskt vid sorteringen.
Att minska antalet heat från 3 till 2 medför inga problem. Både tre heat och två heat följs ju av final. Om man minskar från 4 till 3 måste man tänka på att välja "Final direkt" i stället för "Semifinal". Semifinalalternativet "ärvs" från de ursprungliga fyra heaten.
Vid reducering från 5 till 4 heat sker inget dramatiskt. Båda varianterna följs av två semifinaler. Problem uppstår när man minskar från 6 heat eller flera till 5 heat. 6, 7 och 8 heat skall följas av tre semifinaler medan 5 heat skall följas av två semifinaler. Min lösning är att man trotsar regelboken och kör tre semifinaler från fem heat. De tre semifinalerna ärvs ju från det ursprungliga heatantalet. (Om man inte känner att man i tävlingssituationen har tid att göra om grenen helt från början och radera de som inte svarat vid uppropet.)
Vid minskning från två till ett heat, dvs final direkt, bör man göra om grenen från början och radera de löpare som inte startar. Annars drabbas man ofelbart av att skapa finalheat innan grenen kan avslutas. Det är i detta fall inte så många löpare att hantera så man hinner även i en tidspressad situation göra om grenen.
 

Avsluta en löpgren utan att köra semifinaler/final
Det kan hända att man av misstag klickar på "Indela heat" i stället för "A-B-C-final" när man vill att tiderna i första omgången skall vara avgörande för slutplaceringarna. Upptäcks inte detta i tid så står man där med knappar för finalheat (och eventuellt semifinaler) utan möjlighet att direkt avsluta grenen.
Var lugn! Det finns en bakdörr som tillåter dig att spara grenen till resultatlistan direkt efter försöksheaten. Gör så här: Tryck "Alt+F8", välj "Spara_Heat_Till_Resultatlista" som makronamn och klickar på "Kör".