Huvudmenyns knapp "Skapa startlista" ger en startlista klar att användas under tävlingen. Viktigt! Om nya anmälningar har tillkommit och registrerats måste du använda denna knapp för att uppdatera befintlig startlista. Varje gång man omskapar startlistan sparas den också i html-format (startlista.html).
Huvudmenyns knapp "Visa startlista" tar fram startlistan. Grunden för denna är alltid inregistrerade anmälningar. Det går därför inte att skriva direkt i startlistan.
Knappen "Skapa startlista.txt" skapar en textfil med detta namn för eventuell vidare hantering i något ordbehandlingsprogram. Det går också givetvis bra att skriva ut startlistan direkt från Excel med detta programs ordinarie utskriftsfunktion. Markera det område du vill ha utskrivet och välj att "skriva ut markering". Ett annat alternativ är att kopiera hela startlistan till en ny Excelfil för ytterligare formatering.
Via startlistan kan du skriva ut avprickningslistor. Markera en grenrubrik och klicka på knappen "Skriv ut avpricklista". I den vita rutan uppe till höger kan huvudtext för avprickningslistan anges. Till exempel: NEDTAGES 30 MIN FÖRE GRENSTART.
Som alternativ till att skriva ut avprickningslista för en gren i taget kan man genom att klicka på "Skapa avprickfil" skapa en Excelfil med namnet "Avprickingslista.xlsx". Filen har två flikar: "Alla grenar" och "Löpningar". Innan man skriver ut bör man kontrollera/ändra sidbrytningar.
En speciell variant finns för utskrift av avprickningslista i tresteg. Man får då med en särskild kolumn med rubriken "Plankavstånd". Markera grenrubrik - tryck Alt+F8 - välj Avprickningslista_Tresteg - klicka på "Kör".

 Skapa lista på antal startande per gren

För att göra tidsprogram är det bra att på ett enkelt sätt få lista på antal startande per klass/gren.
Gör så här: Tryck Alt+F8 på tangentbordet, välj Antal_Klass_Gren och klicka på "Kör". Då skapas filen "Antalklassgren.xlsx".