Windathletics är det kompletta systemet för administration av friidrottstävlingar på arena.
Kan användas vid alla typer av friidrottstävlingar, från en liten tävling på klubbnivå till stora mästerskaps-tävlingar.
WindAthletics är en Excelapplikation. För senaste versionen krävs att Excel 2007 eller senare är installerat på datorn.
För Excel 2003 och tidigare finns en version av Windathletics som inte längre vidareutvecklas. Denna manual är i stort tillämplig även för den versionen.

 Funktioner i sammandrag

Inregistrering av grenar och anmälningar sker snabbt och enkelt med hjälp av dialogrutor. Deltagarnamn, föreningar och klasser/grenar hämtas ur databaser vilket minskar risken för felskrivningar.
Startlistan och resultatlistan sammanställs och utskriftsformateras automatiskt.
Funktioner för deltagarlista i föreningsordning och utskrift av avprickningslistor finns inbyggda.
Heatindelning och banlottning sker automatiskt i enlighet med Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler. Hopp- och kastordning lottas av programmet. Alla tävlingsprotokoll skrivs ut på laserskrivare.
Grenresultat och placeringar hämtas in från grendatorer och målkamera eller skrivs in manuellt varefter programmet sköter om sortering och slutlig lagring i resultatlistan.
Funktion för beräkning av föreningspoäng, 3-2-1 alternativt (7)6-5-4-3-2-1, ingår också.
Direkt efter att sista grenens resultat införts kan en slutlig klass- och grensorterad resultatlista skrivas ut.
För snabb publicering på internet kan resultatlistan under tävlingens gång fortlöpande sparas som en html-fil.
Programmet har funktion för import av tider och placeringar direkt från Omega, FinishLynx och Algetiming målkamerasystem.
Inbyggt speakerstöd genom att startlista och alla grenfiler kontinuerligt sparas i html-format.

 Allmänt om tävlingens genomförande

Några veckor före tävlingsdatum kan det vara lämpligt att se över och eventuellt aktualisera databasen.
Före anmälningarna börjar komma in kan de i tävlingen ingående grenarna registreras.
Anmälningarna inregistreras löpande som de kommer in.
När tidsprogrammet är klart kompletteras grenregistreringen med tiderna.
Senast dagen före tävlingen är det lämpligt att skriva ut en komplett startlista och alla avprickningslistor.
På tävlingsdagen hanteras avprickningslistor, grenprotokoll skrivs ut. Dessa återkommer ifyllda med resultat som inregistreras i programmet. Grenresultat skrivs ut löpande för speaker och anslagstavlor.
Den slutliga resultatlistan är i princip klar för utskrift när sista grenresultaten införts.

 I programmet ingående filer

Programmet består av en enda fil: "windathletics.xlsm".
Under tävlingens gång skapas en mängd filer. Varje gren sparas under tävlingen som en egen fil med automatisk namnsättning. Vidare skapas från den osorterade resultatlistan "resultat.xlsx", "resultat.html" och "resultat.txt".
"startlista.txt", "Antal_Klass_Gren.xlsx" och "faktura.xlsx" är andra filer som kan skapas.
"windathletics.xlsm" läggs förslagsvis i C:\ARENA. Annan valfri standardkatalog kan dock lätt anges i programmet. Alla grenfiler sparas i standardkatalogen. Manualfilerna måste ligga i C:\ARENA\MANUAL för att vara nåbara via knappen "Manual".
Grenfilerna bör raderas efter tävlingen och senast när förarbetet för ny tävling börjar.
Dessutom finns tilläggsfilerna "hojdstav_mall.xls", "langdtresteg_mall.xls" och "kast_mall.xls" för att skapa protokoll som fylls i på dator direkt vid grenen.