Aktualisera databasen

Databasen innehåller en Namn/föreningsbas och en Klass/grenbas.
I namn- och föreningsbasen läggs en databas med namn och föreningar upp. Detta underlättar väsentligt vid inregistrering av tävlingsdeltagare.
Databasen uppdateras automatiskt med de namn som man registrerar in inför en tävling. Man behöver emellertid klicka på knappen "Uppdatera" då en fullt ut dynamisk uppdatering skulle göra att deltagarregistreringen kan upplevas seg på datorer med några år på nacken.
Det går också att manuellt ersätta/komplettera/radera en befintlig namn- och föreningsbas. Börja då med att klicka på "Lås upp" så att namn- och föreningskolumnerna blir tillgängliga att skriva i. Det kan vara en fördel att i en separat Excelfil iordningställa kompletteringar. Kopiera sedan in de nya namnen och föreningarna. Använd vanliga Excel-funktioner för att radera och kopiera. Första kolumnen skall innehålla namn och födelseår med strukturen "Anders Andersson -81". Andra kolumnen skall innehålla föreningsnamnet.
Klicka på "Uppdatera" så sorteras namnen i bokstavsordning och eventuella dubbletter rensas bort.
Vid komplettering av existerande databas lägger du till de nya namnen och föreningarna från första lediga rad. Klicka sedan på "Uppdatera".
Klass- och grenbasen är fast och identisk med Svenska Friidrottsförbundets grenprogram för både utomhus- och inomhusmångkamper. Dessutom finns en femkamp för P/F11 med grenarna 60 m, 600 m, höjd, längd och kula med poängberäkning enligt tabell för P/F13.