Funktioner i sammandrag

Inregistrering av åldersklasser/grenar och anmälningar sker snabbt och enkelt med hjälp av dialogrutor. Deltagarnamn, föreningar och klasser/grenar hämtas ur databaser vilket eliminerar risken för felskrivningar.
Startlistan och resultatlistan sammanställs och utskriftsformateras automatiskt.
Heatindelning i löpningar sker efter angiven seedningsordning och banlottning görs automatiskt. Även hopp- och kastordning lottas av programmet. Det går även bra att styra detta manuellt. Alla tävlingsprotokoll skrivs ut på laserskrivare.
Grenresultat och placeringar skrivs in manuellt varefter programmet sköter om sortering och slutlig lagring i resultatlistan. All poängberäkning sker automatiskt av programmet!
Direkt efter att sista delgrenens resultat införts kan en slutlig klass- och grensorterad resultatlista skrivas ut.
För snabb publicering på Internet enkelt skapas en html-fil av totala resultatlistan.
Programmet är förberett för import av tider och placeringar direkt från Omega, FinishLynx och AlgeTiming målkameror.

 Allmänt om tävlingens genomförande

Några veckor före tävlingsdatum kan det vara lämpligt att se över och eventuellt aktualisera databasen.
Före anmälningarna börjar komma in kan de i tävlingen ingående klasserna registreras.
Anmälningarna inregistreras löpande som de kommer in och kan snabbt omsättas i en startlista.
På tävlingsdagen skrivs grenprotokoll ut. Dessa återkommer ifyllda med resultat som inregistreras i programmet. Grenresultat och aktuella poängtablåer skrivs ut löpande för speaker och anslagstavlor.
Den slutliga resultatlistan är i princip klar för utskrift när sista grenresultaten införts. I efterhand sker kontrolläsning mot alla grenprotokoll/målbilder och komplettering med t.ex. hopp- och kastserier.

 I programmet ingående filer

Programmet består av en enda fil: WINDATHLETICS_M-KAMP.XLSM. Filnamnet får inte ändras.
Under tävlingens gång skapas en mängd filer. Varje gren sparas under tävlingen som en egen fil med automatisk namnsättning. Vidare skapas RESULTAT.XLSX, RESULTAT.TXT, M-KAMP.TXT och RESULTAT.HTML. Dessutom kan STARTLISTA.TXT skapas för vidare redigering i ett ordbehandlingsprogram.
WINDATHLETICS_M-KAMP.XLSM Läggs förslagsvis i C:\ARENA och manualfilerna i C:\ARENA\MKAMPMAN. Annan valfri standardkatalog kan dock lätt anges i programmet. Alla grenfiler sparas i standardkatalogen. Manualfilerna måste ligga i C:\ARENA\MKAMPMAN för att vara direkt nåbara via knappen "Manual".
Grenfilerna bör raderas efter tävlingen och senast när förarbetet för ny tävling börjar.

 
 I manualens bilder förekommer en del namn på aktuella aktiva friidrottare.
 Bilderna är dock INTE hämtade från någon autentisk mångkampstävling.
 Resultat mm är enbart från programtester.