Poängsammandrag

Klicka på knappen "Visa poängsammandrag" och välj MÄN TIOKAMP i listan:
Då visas poängsammandraget för den valda klassen. Efter att en delgren är klar markerar man grenrubrik och klickar på knappen "Poäng/sortera".
Använd den speciella knappen för "Utskrift" till anslagstavla osv.
Vidare finns knappar för "Radera allt" och "Radera res./poäng". "Radera allt" tar bort alla namn, resultat och poäng. För att få in namnen igen kan man på nytt skapa resultatlista från huvudmenyn. "Radera res./poäng" tar bort resultat och poäng inom en markering. Användbar om flera resultat blivit felaktiga. Enklast om något enstaka resultat blivit fel är att skriva om detta och på nytt poängberäkna grenen.
OBSERVERA! Om två eller flera deltagare slutar på samma poängsumma är det inte säkert att placeringarna blir rätt enligt regelboken Q4.7.2. Orsaken är att programmet enbart använder slutpoängen som sorteringsvariabel. Placeringarna får då justeras i resultatfilerna "resultat.xls" osv.