Registrera klasser/grenar

Här inregistreras tävlingens alla klasser/grenar. Klicka på knappen "Registrera" så kommer en dialogruta upp.
I dialogrutan väljs klass/gren. Klicka på "Registrera" så införs klass/gren till första lediga rad. I första kolumnen införs automatiskt en grenkod som styr grenens placering i startlistan och slutligen i resultatlistan. Stäng dialogrutan via x-et när du är klar.
Det är viktigt att alla klasser/grenar registreras via dialogrutan även om det är möjligt att skriva direkt. Om man registrerar fel så stänger man dialogrutan, markerar den felaktiga registreringen och klickar på "Radera rad".
I de vita fälten uppe till höger skriver du in tävlingsnamn/datum och arrangör. Det som skrivs här kommer med på alla tävlingsprotokoll. Tävlingsnamn och datum överförs också till den slutliga resultatlistan.
Knappen längst till höger med röd text "Radera allt" tar bort alla inregistrerade klasser/grenar. (Syns inte på bilden ovan.)