Resultatlistan

Här samlas resultaten från färdiga delgrenar. Ordningsföljden mellan grenarna är så som de blivit klara. Klicka på "Infoga rubrik" så hämtas tävlingsnamn och datum in.
I denna lista kan man endast göra mindre ändringar. Exempel på detta är felstavade namn, fel födelseår eller rättelse av resultat. Observara att samma ändringar måste göras i poängsammandragen! Det är fullt möjligt att ta bort och lägga till rader med Excels vanliga funktioner men risken är då stor att det blir problem vid skapande av slutlig resultatlista.
Knappen "Skapa resultatfiler" skapar klassorterade listor i Excel-, text- och htmlformat. Dessa listor innehåller poängsammandrag och grenvisa resultat.
Filen RESULTAT.XLSX innehåller två bladflikar, en med poängsammandrag och en med delgrenar. Spara den på ett unikt namn så du inte riskerar att få den överskriven nästa gång RESULTAT.XLSX skapas.
Filen RESULTAT.TXT innehåller delgrenar och filen M_KAMP.TXT innehåller poängsammandrag. Dessa kan förslagsvis öppnas i ett ordbehandlingsprogram och redigeras/formateras.
Filen RESULTAT.HTML är en färdig fil för publicering på internet. Innehåller både poängsammandrag och delgrenar.