Skapa/visa startlista

Knappen "Skapa startlista" ger en startlista klar att användas under tävlingen. Viktigt! Om nya anmälningar har tillkommit och registrerats måste du använda denna knapp för att uppdatera befintlig startlista.
Knappen "Visa startlista" tar fram startlistan. Grunden för denna är alltid inregistrerade anmälningar. Det går därför inte att skriva direkt i startlistan.
Knappen "Skapa Startlista.txt" skapar en textfil med detta namn för eventuell vidare hantering i något ordbehandlingsprogram. Det går också givetvis bra att skriva ut startlistan direkt från Excel med detta programs ordinarie funktion för utskrift av markering. Ett annat alternativ är att kopiera hela startlistan till en ny Excelfil för ytterligare formatering.